Witaj na FinansedlaCiebie.eu ! Zarejestruj się aby w pełni korzystać z naszych usług i pakietu.

Aktualnie online
Gości online: 1

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 4,216
Najnowszy użytkownik: oqabek
Ostatnio czytane
W co inwestować na Giełdzie Papierów Wartościowych?
TeleBanking, Home Banking, Bankowość Mobilna
Historia podatków
Jakie raty wybrać?
Konta walutowe - kiedy warto?
Prowizje i opłaty bankowe
Nowe zasady ewidencjonowania działalności gospodarczej - CEIDG
Rodzaje i charakterystyka spółek
Umowa kredytowa
Analiza techniczna i fundamentalna
Co to jest stopa procentowa?
Jak napisać umowę pożyczki
Co może obejmować ubezpieczenie rodzinne?
Odpowiedzialne gospodarowanie pieniędzmi
Nowe zasady wyliczania zdolności kredytowej, czyli Rekomendacja S w praktyce
Zaprzyjaźnione strony


Zabezpieczenie kredytu. Część 1
Coraz częściej banki ograniczają ryzyko związane z udzieleniem kredytu, domagając od kredytobiorcy różnych zabezpieczeń, które w przypadku wystąpienia problemów ze spłatą pozwoliłyby na całkowite lub częściowe odzyskanie zaangażowanej sumy wraz z odsetkami oraz prowizjami. Sposoby zabezpieczenia kredytów mogą przybierać postać różnych instrumentów prawnych: najczęściej są to zabezpieczenia osobiste oraz rzeczowe.

Podstawą udzielenia kredytu jest ocena zdolności kredytowej klienta, polegająca na dokładnej analizie sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytobiorcy oraz sprawdzeniu jego wcześniejszej historii kredytowej. Zdarza się jednak, iż bank w trosce o własne bezpieczeństwo narzuca klientom dodatkowe zabezpieczenia. Co ważne, może tak postąpić nie tylko podczas udzielania kredytu, ale nawet w trakcie jego spłaty (o czym w zeszłym roku przekonało się na własnej skórze wielu klientów posiadających kredyt denominowany we franku). Co istotne, bank zawsze wymaga, aby wartość zabezpieczenia kredytu była co najmniej dwukrotnie wyższa niż jego kapitał. Dzieje się tak dlatego, gdyż bank zakłada, iż ze sprzedaży zabezpieczenia może uzyskać kwotę o wiele mniejszą od jego pełnej wartości, a do tego część odzyskanej sumy będzie musiał przeznaczyć na koszty sądowe, opłatę komornika czy zapłatę podatków. Stąd przy ustanawianiu zabezpieczeń kredytu bank analizuje takie czynniki, jak minimalna wartość zabezpieczenia, problem realnej wartości zabezpieczenia oraz metoda jego wyceny.

Rodzaje zabezpieczeń
Wyróżniamy dwie grupy zabezpieczeń bankowych: zabezpieczenia osobiste, przy których dłużnik ponosi osobistą odpowiedzialność za spłatę długu i gwarantuje całym majątkiem (zarówno obecnym, jak i przyszłym), iż wywiąże się ze swoich zobowiązań wobec banku oraz zabezpieczenia rzeczowe (zabezpieczeniem jest określona część majątku dłużnika lub osoby trzeciej). Najczęstszą formą zabezpieczeń osobistych są: weksel własny in blanco, gwarancje bankowe, przelew (cesja) wierzytelności, poręczenie wekslowe, poręczenie według prawa cywilnego. Natomiast do zabezpieczeń rzeczowych zaliczamy: różne formy hipoteki (łączna, kaucyjna, przymusowa, ustawowa), przewłaszczenia i zastawy, kaucję oraz blokadę środków na rachunku bankowym.

Zabezpieczenia osobiste
Weksel in blanco - charakteryzuje się tym iż nie zawiera sumy wekslowej oraz terminu płatności, a jedynie podpis wystawcy (czyli kredytobiorcy). W sytuacji, w której dłużnik nie spłaca kredytu w terminie, bank ma prawo uzupełnić weksel o zaległą należność (na którą składa się kwota kredytu, odsetki oraz inne opłaty), a także wpisać termin płatności. Czyni to w oparciu o deklarację wekslową, czyli podpisane wcześniej z kredytobiorcą porozumienie, regulujące zasady uzupełniania weksla. Należy podkreślić, iż bank


po wypełnieniu weksla musi o tym fakcie pisemnie powiadomić dłużnika. Jeśli wystawca weksla zignoruje roszczenia banku, ten może dochodzić zapłaty wierzytelności w postępowaniu sądowym.
Poręczenie wekslowe - polega ono na tym, że poręczyciel w oświadczeniu złożonym na wekslu zobowiązuje się do zapłaty za kredytobiorcę sumy wekslowej w całości lub w oznaczonej przez siebie części. Staje się tym samym dłużnikiem wekslowym i ponosi odpowiedzialność tak samo, jak osoba, za którą poręczył. Szczególną cechą poręczenia wekslowego jest fakt, iż zobowiązanie poręczyciela jest ważne nawet wtedy, chociażby zobowiązanie, za które poręcza, było nieważne z jakiejkolwiek przyczyny, za wyjątkiem wady formalnej.

Gwarancja bankowa, udzielana w formie listu gwarancyjnego, jest kolejnym instrumentem ograniczającym ryzyko związane z udzieleniem kredytu lub pożyczki. Stanowi zobowiązanie gwaranta (czyli banku A) do wypłacenia beneficjentowi (którym jest bank B) określonej sumy pieniężnej, zgodnie z umową, którą gwarant zawarł ze zleceniodawcą (czyli klientem). W sytuacji, w której zleceniodawca nie wykonał swojego zobowiązania wobec wierzyciela (banku B), bank A wypłaca za niego sumę określoną w gwarancji. Tak więc w przypadku gwarancji bankowej bank-wierzyciel dochodzi swoich należności od innego banku.

Przelew (cesja) wierzytelności - polski kodeks cywilny (art. 509 - 516 k.c.) dopuszcza możliwość zmiany wierzyciela bez zgody dłużnika, która odbywa się na podstawie umowy (cesji) przenoszącej wierzytelność na osobę trzecią. Tak więc dłużnik, który zalega ze spłatą kredytu, może przenieść na swojego wierzyciela (czyli bank) wierzytelność, którą sam nabył w stosunku do swojego dłużnika na mocy innego stosunku prawnego. W ten sposób - mówiąc najkrócej - dłużnik kredytobiorcy staje się na drodze cesji dłużnikiem banku i to na jego konto musi wpłacać zaległe należności.
Niektóre banki stosują również cesję z polisy ubezpieczeniowej kredytobiorcy. Dzięki niej bank może zaspokoić wierzytelność z odszkodowania majątkowego, wypłacanego przez zakład ubezpieczeń w razie utracenia lub zniszczenia danej rzeczy.

Poręczenie według prawa cywilnego - dzięki poręczeniu bank zyskuje poniekąd "dodatkowego" dłużnika, który w razie niewypłacalności kredytobiorcy będzie spłacał jego długi. Ponieważ szerzej o sytuacji poręczyciela pisaliśmy w jednym z wcześniejszych artykułów, tu przypomnijmy tylko, iż w większości banków poręczyciel odpowiada za całość zobowiązania, musi więc spłacić nie tylko należność główną, ale też prowizje, odsetki kredytowe, odsetki karne, a niejednokrotnie także koszty związane z egzekucją długu.
Inne informacje finansowe
Zabezpieczenie kredytu. Część 1
TeleBanking, Home Banking, Bankowość Mobilna
Rodzaje czeków
Rodzaje czeków
Bankomaty nowej generacji
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Reklama
Meta Tagi
konta bankowe konta młodzieżowe lokaty odszkodowania eKonto konto osobiste
Serdecznie polecamy

Ostatnio dodane
Weź się za swoje finanse i zwiększ swoje oszczędności
Finanse a lokata – czy to ma rzeczywiście sens?
Finanse osobiste - jakie są sposoby na podniesienie zdolności kredytowej?
Kredyt w firmie i jego opłacalność
Konto bankowe - pomocne w oszczędzaniu
Najczęściej czytane
Mierniki wzrostu gospodarczego, czyli o czym naprawdę świadczy wysokie PKB16478
Podatek liniowy a progresywny - który lepszy?9970
Kredyt hipoteczny a kredyt mieszkaniowy9507
Kredyt konsolidacyjny9492
Kredyt gotówkowy9014
Agencja reklamowa NPROFIT| tel. 784071764| Reklama | Kontakt
Copyright 2018 FinansedlaCiebie.eu | Projekt i wykonanie www.Geneoo.pl